Informacje wstępne dla modułu 1A

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów

W tym semestrze nie prowadzę zajęć dla grupy początkującej. Zachęcam do zapoznania się z materiałami dla grupy średniozaawansowanej :)

Prezentacje z warsztatów, które prowadziłem dla grupy początkującej przed powstaniem tej strony znajdują się tutaj: Grupa początkująca.