Informacje wstępne dla poziomu Intermediate

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów

Zadanie wstępne

Załóż konto na Sealhub. Nazwę użytkownika stwórz wg wzoru: imie-nazwisko (lub imie.nazwisko lub imie_nazwisko lub ImieNazwisko). Np. dla Jana Kowalskiego - jan-kowalski (lub jan.kowalski lub jan_kowalski lub JanKowalski).

Następnie na swoim koncie w wyszukiwarce wpisz Grupa średniozaawansowana, wybierz ją, potem w panelu bocznym kliknij Members, a na kolejnej stronie w panelu po drugiej stronie kliknij Join project.

Sprawy organizacyjne

Terminy zajęć:

Zajęcia dla grupy średniozaawansowanej w semestrze zimowym 2017/2018 odbywają się w każdy poniedziałek o 15:30 w sali D2.

Prowadzący:

Zajęcia prowadzi Marcin Szczepański.

Kontakt: marcin.szczepanski@sealcode.org

Dyżur: wtorek o 10:00 (w laboratoriach komputerowych WMI, prawdopodobnie A1-16,17)

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów:

 • podstawy Git-a;
 • znaczniki charakterystyczne dla języka HTML5;
 • formularze;
 • animacje w CSS3;
 • pozycjonowanie elementów na stronie;
 • rytm pionowy;
 • wprowadzenie do Flexboxa;
 • podstawy programowania w języku JavaScript;
 • obiektowy model dokumentu;
 • zdarzenia w JS;
 • REST API.

Projekt:

W tym semestrze będziemy tworzyć aplikację “to-do”, czyli aplikację do zarządzania zadaniami. Projekt ten będziemy wykonywać w pięciu etapach:

 • stworzenie repozytorium, w którym będą się znajdować pliki projektu;
 • zbudowanie szkieletu aplikacji w HTML5 - dokument powinien zawierać:
  • tytuł aplikacji;
  • aktualną datę (na razie wpisujemy na sztywno - np. “6. lutego 2017r.”);
  • pole do wpisania treści nowego zadania;
  • przycisk do dodawania nowego zadania;
  • miejsce na listę zadań (na początku na sztywno wpisujemy kilka zadań);
  • pole typu checkbox do zaznaczenia czy dane zadanie zostało wykonane (domyślnie zadanie jest niewykonane);
  • przycisk do usuwania zadania przy każdym z nich;
  • stopkę;
 • ostylowanie szkieletu aplikacji w CSS3;
 • “ożywienie” aplikacji przy pomocy języka JavaScript:
  • po wpisaniu zadania i wciśnięciu klawisza ENTER lub kliknięciu przycisku do dodawania zadanie powinno zostać dodane do listy zadań;
  • pilnujemy aby nie było możliwości dodania pustego zadania;
  • możemy zmieniać status zadania z niewykonanego na wykonane i odwrotnie;
  • po kliknięciu przycisku do usuwania, dane zadanie powinno zniknąć z listy zadań;
  • data powinna być aktualizowana;
 • łączenie się z API:
  • aplikacja powinna łączyć się z API sealcode-owym;
  • dodanie, usunięcie i modyfikacja stanu wykonania zadań powinny być wykonywane poprzez API sealcode-owe;
  • przy odświeżaniu strony oraz dokonaniu zmian(y), lista zadań widoczna na stronie powinna zostać zaktualizowana.

Terminy wykonania poszczególnych części projektu będą podawane na bieżąco w czasie trwania zajęć.

Każdy uczestnik, który będzie aktywnie uczestniczyć w warsztatach otrzyma na końcu imienny certyfikat :)

Co to znaczy “aktywnie uczestniczyć” w warsztatach?

Aktywnie uczestniczyć w warsztatach oznacza, że uczestnik:

 • był na co najmniej połowie warsztatów;
 • wykonał większość zadań domowych;
 • przystąpił do wykonania projektu i pomyślnie przeszedł przez co najmniej 4 z 5 etapów tego projektu.

Przykładowy wygląd aplikacji: