Zajęcia 0

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów

0. Git i Github

0.1. Github

GitHub to serwis internetowy, przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu frameworka Ruby on Rails i języka Erlang. Serwis działa od kwietnia 2008 roku.

Ćwiczenie 0.1.

Załóż konto na github.com.

0.2. Git

Ćwiczenie 0.2.

Przeczytaj materiały dotyczące Git-a na stronie Git dla początkujących. Następnie wyjaśnij pojęcia: Git, repozytorium, commit.

Ćwiczenie 0.3.

Wejdź na stronę Git - prosty przewodnik. To, co należy zapamiętać z tej strony to:

 • jak tworzyć repozytorium;
 • jak klonować repozytorium;
 • jak robić commita i jak wysłać go na serwer;
 • jak aktualizować lokalne repozytorium.

Po przeczytaniu materiałów zainstaluj (jeśli nie masz na komputerze) Git-a.

Przydatne polecenia powłoki bash:

cd directory - przejście do katalogu directory;
mkdir name-of-new-directory - utworzenie katalogu;
touch name-of-new-file - utworzenie pliku;
ls -l - wylistowanie zawartości bieżącego katalogu;
man name-of-command - instrukcja do różnych poleceń;
git clone repository.address.github.com - sklonowanie repozytorium;
git status - stan lokalnego repozytorium;
git add . - dodanie wszystkich zmian do commita;
git commit -m "title" - przygotowanie commita z tytułem;
git push - wysłanie commita na serwer;
git pull - aktualizacja lokalnego repozytorium;
git config --global user.name "your-username" - konfiguracja nazwy użytkownika;
git config --global user.email your@mail.com - konfiguracja adresu mailowego.

Ćwiczenie 0.4.

Na stronie Github-a utwórz repozytorium o nazwie Test. Następnie kolejno wykonaj polecenia:

 • sklonuj repozytorium na dysk twardy Twojego komputera;
 • wejdź do katalogu z Twoim repozytorium;
 • dodaj swoją nazwę użytkownika na Githubie do ustawień Git-a;
 • analogicznie do powyższego dodaj swój adres mailowy;
 • utwórz plik o nazwie plik;
 • stwórz commita, nazywając go Add plik;
 • wyślij commita na serwer;
 • sprawdź na Github-ie czy commit jest na serwerze;
 • zedytuj na Github-ie plik o nazwie plik;
 • zaktualizuj swoje lokalne repozytorium;
 • usuń repozytorium na Github-ie.

Zadanie domowe

Wykonaj pierwszą fazę tworzenia projektu - stworzenie repozytorium, w którym będą się znajdować pliki projektu.

Stwórz na Githubie nowe repozytorium o nazwie Sealcode_workshops, a następnie utwórz w nim katalog Prace_domowe i katalog Zadania_na_zajeciach. W katalogu Zadania_na_zajeciach utwórz również katalogi z pustymi plikami. Katalogi te nazwij odpowiednio Zajecia_1, Zajecia_2, …, Zajecia_8. Na początku katalogi wypełnij pustymi plikami o nazwie initial_file, ponieważ puste katalogi nie są wysyłane na Githuba!

Utwórz także katalog o nazwie Projekt (również umieść w nim pusty plik), w którym będziesz umieszczać pliki projektu, który będziemy wykonywać w tym semestrze.

Od następnych zajęć rozwiązania wszystkich zadań wykonywanych na zajęciach umieszczaj w odpowiednim katalogu, np. rozwiązania zadań z zajęć nr 1 umieszczaj w katalogu Zajecia_1.

Link do repozytorium podaj w komentarzu do zadania na SealHubie o nazwie Zajęcia 0 - 16.10.17r. w grupie średniozaawansowanej, edytując dodany wcześniej komentarz ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Źródła

 • github.com;
 • wikipedia.pl;
 • antyweb.pl;
 • rogerdudler.github.io/git-guide.