Zajęcia 1

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów Tu będziemy testować kod źródłowy

1. Nowości w HTML5

W języku HTML5 został wprowadzony zbiór nowych elementów służących do oznaczania fragmentów tworzonych stron. Nazwy tych elementów określają rodzaj zawartości, jaką należy w nich umieszczać.

1.1. Nagłówki i stopki

Elementy <header> i <footer> mogą być używane do tworzenia:

 • głównego nagłówka i stopki prezentowanych odpowiednio na górze i na dole każdej strony witryny;
 • nagłówka i stopki umieszczonych w poszczególnych elementach <article> oraz <section>.

1.2. Nawigacja

Element <nav> jest przeznaczony do umieszczania głównych bloków nawigacyjnych witryny, takich jak lista łączy do jej głównych działów.

Przykład 1.1.

<header>
  <h1>Dania świata</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="">Strona Główna</a></li>
      <li><a href="">Zajęcia</a></li>
      <li><a href="">Catering</a></li>
      <li><a href="">O nas</a></li>
      <li><a href="">Kontakt</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<footer>
  &copy; 2017 Dania świata
</footer>

1.3. Sekcje

Element <section> służy do grupowania innych powiązanych ze sobą elementów. Zazwyczaj każda taka sekcja ma własny nagłówek. Na przykład na stronie głównej naszej witryny możemy umieścić kilka elementów <section> zawierających różne sekcje strony, takie jak najnowsze publikacje, najpopularniejsze produkty czy formularze do subskrypcji biuletynu informacyjnego.

Przykład 1.2.

<section class="popular-recipes">
  <h2>Popularne przepisy</h2>
  <a href="">Grillowany kurczak</a>
  <a href="">Mielone kotleciki z kurczaka</a>
  <a href="">Smażone naleśniki</a>
  <a href="">Gulasz z kurczaka</a>
</section>

1.4. Grupy nagłówków (aktualizacja - usunięto z HTML5!)

Element <hgroup> służy do grupowania od jednego do kilku elementów <h1> - <h6>, tak by były one traktowane jako jeden nagłówek.

Przykład 1.3.

<hgroup>
  <h2>Nauka HTML5</h2>
  <h3>Kurs tygodniowy</h3>
</hgroup>

1.5. Ilustracje

Element <figure> może zawierać dowolne treści, do których odwołuje się główna treść artykułu (nie tylko obrazy). Należy też zauważyć, że artykuł nie powinien tracić znaczenia w przypadku przesunięcia zawartości elementu <figure>. Dlatego należy go używać tylko w sytuacjach, kiedy w treści artykułu znajduje się jedynie odwołanie do elementu. Poniżej przedstawiono kilka zastosowań elementu <figure>:

 • obrazy,
 • klipy wideo,
 • wykresy,
 • diagramy,
 • listingi kodu,
 • teksty uzupełniające główną część kodu.

W elemencie <figure> należy umieszczać także element <figcaption> służący do podania opisu zawartości elementu <figure>.

Przykład 1.4.

<figure>
  <img src="images/git.jpg" alt="Git" />
  <figcaption>Git</figcaption>
</figure>

1.6. Artykuły

Element <article> pełni funkcję pojemnika, w którym są umieszczane dowolne sekcje strony, przy czym powinny one być stosunkowo autonomiczne i nadawać się do zebrania w większą grupę.

Przykład 1.5.

<article>
  <figure>
    <img src="images/html5.jpg" alt="HTML5" />
    <figcaption>HTML5</figcaption>
  </figure>
  <hgroup>
    <h2>Nauka HTML5</h2>
    <h3>Kurs tygodniowy</h3>
  </hgroup>
  <p>Tygodniowe zajęcia wprowadzające, przedstawiające znaczniki języka HTML5.</p>
</article>  
<article>
  <figure>
    <img src="images/git.jpg" alt="Git" />
    <figcaption>Git</figcaption>
  </figure>
  <hgroup>
    <h2>Kurs Git-a</h2>
    <h3>Zajęcia jednodniowe</h3>
  </hgroup>
  <p>Intensywny, jednodniowy kurs uczący pracy z Git-em.</p>
</article>  

1.7. Sekcje boczne

Element <aside> ma kilka zastosowań, zależnych od tego, czy znajduje się wewnątrz elementu <article>, czy poza nim. W pierwszym przypadku element <aside> powinien zawierać informacje powiązane z artykułem, lecz niekoniecznie z jego znaczeniem (np. wyróżniony cudzysłów). Natomiast w drugiej sytuacji element <aside> służy nam jako pojemnik dla treści związanych z całą stroną (np. łącza do innych sekcji witryny).

Przykład 1.6.

<aside>
  <section class="popular-recipes">
    <h2>Popularne przepisy</h2>
    <a href="">Grillowany kurczak</a>
    <a href="">Mielone kotleciki z kurczaka</a>
    <a href="">Smażone naleśniki</a>
    <a href="">Gulasz z kurczaka</a>
  </section>
  <section class="contact-details">
    <h2>Kontakt</h2>
    <p>Dania świata <br />
      ul. Poznańska 27 <br />
      Poznań
    </p>
  </section>
</aside>

1.8. Grupowanie elementów w sekcje

Ćwiczenie 1.1.

Przeanalizuj poniższy kod źródłowy:

<div class="wrapper">
  <header>
    <h1>Dania świata</h1>
    <nav>
      <!-- zawartość paska nawigacyjnego -->
    </nav>
  </header>
  <section class="courses">
    <!-- zawartość sekcji -->
  </section>
  <aside>
    <!-- zawartość paska bocznego -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- zawartość stopki -->
  </footer>
</div>

Jakie znaczenie w powyższym kodzie ma element <div> ?

2. Formularze

Ćwiczenie 2.1.

Co to jest formularz? Zastanów się, jakie znaczenie może mieć pojęcie formularza w kontekście języka HTML5.

2.1. Jak działają formularze?

Użytkownik wypełnia formularz, a następnie naciska przycisk, by przesłać podane w nim informacje na serwer. Co się dzieje dalej?

Ćwiczenie 2.2.

Przeanalizuj a następnie omów poniższy schemat:

2.2. Struktura formularzy

Wszystkie pola formularzy są umieszczane wewnątrz elementu <form>. W tym elemencie zawsze określamy wartość atrybutu action; oprócz tego zazwyczaj podaje się wartości atrybutów method oraz id.

Każdy element <form> wymaga określenia atrybutu action. Jest nią adres URL strony na serwerze, do której w momencie wysłania formularza należy przekazać podane w nim informacje.

Formularze można wysyłać za pomocą jednej z dwóch metod: get albo post. W przypadku stosowania metody get wartości pól formularza są dodawane na końcu adresu URL podanego w atrybucie action. Natomiast w przypadku zastosowania metody post wartości są przesyłane w tzw. nagłówkach HTTP. Jeśli atrybut method nie zostanie podany, przeglądarka prześle formularz, używając metody get.

Ćwiczenie 2.3.

Jak myślisz, kiedy do przesyłania formularzy używamy metody get a kiedy metody post?

Ćwiczenie 2.4.

Kiedy Twoim zdaniem należy w formularzu umieszczać atrybut id?

2.3. Pola formularzy

W tej części omówimy podstawowe elementy używane przy tworzeniu formularzy.

2.3.1. Pola tekstowe

Element <input> służy do tworzenia kilku różnych rodzajów pól. Rodzaj pola, które zostanie utworzone, zależy od wartości atrybutu type tego elementu.

Przeanalizujmy poniższy przykład:

Przykład 2.1.

<form action="http://www.jakaswitryna.com/login.php">
  <p>Nazwa użytkownika:
    <input type="text" name="username" size="15" maxlength="30" />
  </p> 
</form>

Jeśli atrybut type będzie mieć wartość text, zostanie utworzone pole tekstowe.

Kiedy użytkownicy wypełniają formularz serwer musi wiedzieć, jakie informacje zostały podane w poszczególnych polach. Z tego powodu w każdym polu formularza należy podać wartość atrybutu name. Identyfikuje ona pole formularza i jest przesyłana wraz z jego zawartością na serwer.

Atrybutu maxlength można używać w celu ograniczenia liczby znaków wpisywanych w polu.

Atrybutu size nie należy używać w nowych formularzach. Wcześniej był on wykorzystywany w celu określenia długości pola. Wartością tego atrybutu jest liczba znaków, które będą widoczne w polu. We wszystkich obecnie tworzonych formularzach szerokość pól formularzy należy określać przy użyciu CSS.

2.3.2. Pole hasła

Jeśli atrybutowi type elementu <input> zostanie przypisana wartość password, można utworzyć pole działające podobnie do zwyczajnego z tą różnicą, że wpisywane do niego znaki będą maskowane. Dzięki temu nikt, zaglądając nam przez ramię, nie będzie mógł odczytać wpisywanych w polu wrażliwych danych takich jak hasło.

2.3.3. Wielowierszowe pola tekstowe

Element <textarea> służy do tworzenia wielowierszowych pól tekstowych. W odróżnieniu od <input> nie jest elementem pustym. Oznacza to, że powinien mieć zarówno znacznik otwierający jak i zamykający.

Ćwiczenie 2.5.

Przeanalizuj poniższy kod źródłowy:

<form action="http://www.jakaswitryna.com/login.php">
  <p>Co myślisz o tym koncercie?</p>
  <textarea name="comments" cols="30" rows="4">
  Tutaj wpisz swój komentarz...</textarea>  
</form>

Do czego służą atrybuty cols i rows?

2.3.4. Przyciski opcji

Jeżeli elementowi <input> nadamy atrybut type z wartością radio, stworzymy przycisk opcji. Przyciski opcji pozwalają użytkownikowi wybrać tylko jedną opcję z grupy kilku opcji.

Ćwiczenie 2.6.

Przeanalizuj poniższy kod źródłowy:

<form action="http://www.jakaswitryna.com/profile.php">
  <p>Wybierz swój ulubiony kolor:
    <br />
    <input type="radio" name="color" value="blue"
      checked="checked" /> Niebieski
    <input type="radio" name="color" value="green" />
      Zielony
    <input type="radio" name="color" value="red" />
      Czerwony
  </p>
</form>

a) Do czego służą atrybuty checked oraz value?

b) Czy po zaznaczeniu danej opcji można usunąć jej zaznaczenie?

2.3.5. Pola wyboru

Jeżeli elementowi <input> nadamy atrybut type z wartością checkbox, stworzymy pole wyboru. Pola te pozwalają użytkownikowi zaznaczanie dowolnej liczby odpowiedzi na zadane pytanie.

Przykład 2.2.

<form action="http://www.jakaswitryna.com/profile.php">
  <p>Wybierz swoją ulubioną usługę muzyczną:
    <br />
    <input type="checkbox" name="service"
      value="itunes" checked="checked" /> iTunes
    <input type="checkbox" name="service"
      value="lastfm" /> Last.fm
    <input type="checkbox" name="service"
      value="spotify" /> Spotify
  </p>
</form>

2.3.6. Przycisk przesyłający

Jeżeli elementowi <input> nadamy atrybut type z wartością submit, utworzymy przycisk przesyłający. Przyciski tego typu są używane do przesyłania formularzy na serwer.

Ćwiczenie 2.7

Jakie znaczenie ma atrybut value w poniższym kodzie źródłowym?

<form action="http://www.jakaswitryna.com/profile.php">
  <p>Subskrybuj nasz biuletyn informacyjny:</p>
  <input type="text" name="email" />
  <input type="submit" name="subscribe"
    value="Subskrybuj" /> 
</form>

2.3.7. Przycisk graficzny

Jeżeli elementowi <input> nadamy atrybut type z wartością image, utworzymy przycisk, który będzie miał postać obrazka. W takim przypadku można użyć atrybutów src, width, height oraz alt, działających dokładnie tak samo jak w elemencie <img>.

Przykład 2.3.

<form action="http://www.jakaswitryna.com/profile.php">
  <p>Subskrybuj nas:</p>
  <input type="text" name="email" />
  <input type="image" src="images/subscribe.jpg"
    width="100" height="20" /> 
</form>

2.3.8. Element <button>

Element <button> został wprowadzony, by zapewnić twórcom stron większą kontrolę nad wyglądem przycisków oraz pozwolić na umieszczanie na nich innych elementów. Oznacza to, że pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym ten element można umieścić np. tekst i obraz.

2.4. Grupowanie elementów formularzy

Ćwiczenie 2.8.

Przeanalizuj poniższy kod źródłowy:

<form action="http://www.jakaswitryna.com/profile.php">
  <fieldset>
    <legend>Informacje kontaktowe</legend>
    <label>Adres email:<br />
    <input type="text" name="email" /></label><br />
    <label>Telefon komórkowy:<br />
    <input type="text" name="mobile" /></label><br />
    <label>Telefon:<br />
    <input type="text" name="telephone" /></label>
  </fieldset>
</form>

Do czego służą zastosowane w powyższym kodzie znaczniki <fieldset>, <legend> oraz <label>?

Zadanie domowe.

Przygotuj formularz jak na poniższym obrazku:

Rozwiązanie tego zadania umieść w stworzonym w poprzedniej pracy domowej repozytorium w katalogu o nazwie “Prace_domowe”. Plik z rozwiązaniem nazwij “prdom01.html”.

Źródła

 • Duckett Jon, HTML and CSS: Design and Build Websites, przeł. Piotr Rajca, Helion, 2014, ISBN 978-83-246-6520-4.
 • webkod.pl