Zajęcia 2

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów Tu będziemy testować kod źródłowy

2. Podstawy pracy z biblioteką jQuery

2.1. Podstawowe informacje

Biblioteka jQuery oferuje prosty sposób na wykonywanie najczęściej spotykanych zadań JavaScript. Odbywa się to szybko i spójnie we wszystkich najważniejszych przeglądarkach internetowych, bez konieczności jakichkolwiek rozwiązań awaryjnych w kodzie.

Czym jest jQuery?

jQuery to plik JavaScript dołączany na stronach internetowych. Biblioteka ta pozwala na wyszukiwanie elementów za pomocą selektorów stylu CSS, a następnie wykonywanie dowolnych zadań na tych elementach z wykorzystaniem metod jQuery.

Jak umieścić jQuery na stronie?

Wejdź na stronę http://jquery.com/download/.

2.2. Prosty przykład użycia jQuery

Funkcja o nazwie jQuery(‘selektor css’) pozwala na wyszukanie co najmniej jednego elementu na stronie. Tworzy obiekt o nazwie jQuery, zawierający odniesienia do elementów. Częstym skrótem w zapisie tej funkcji jest zapis $(‘selektor css’).

Przykład 2.2.1

$('li.hot').addClass('complete');

2.3. Wyszukiwanie elementów

Ćwiczenie 2.3.1.

Dany jest kod strony HTML:

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8" />
		<title>Tytuł strony...</title>
	</head>
	<body>
    <header>
      <h1 class="header header1">Nagłówek H1</h1>
      <h2 id="header2" class="header">Nagłówek H2</h2>
    </header>
		<nav>
			<ul>
				<li><a href="/">Strona główna</a></li>
				<li><a href="/newsy">Newsy</a></li>
				<li><a href="/artykuly">Artykuły</a></li>
				<li><a href="/opinie">Opinie</a></li>
				<li><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
			</ul>
		</nav>
		<section>
      <h2>Sekcja 1</h2>
			<article>
        <h2>Formularz</h2>
				<form action="http://www.jakaswitryna.com/review.php" method="get">
					<fieldset>
						<legend>
							Szczegóły konta:
						</legend>
						<label>
							Imię:
							<input type="text" name="name" size="30" maxlength="100">
						</label>
						<br /><br />
						<label>
							Email:
							<input type="email" name="email" size="30" maxlength="100">
						</label>
						<br />
					</fieldset>
					<br />
					<fieldset>
						<legend>
							Kilka informacji o Tobie:
						</legend>
						<p>
							Czy odwiedzisz nas ponownie?
						<br />
						<label>
							<input type="radio" name="rating" value="yes" />
							Tak
						</label>
						<label>
							<input type="radio" name="rating" value="no" />
							Nie
						</label>
						<label>
							<input type="radio" name="rating" value="maybe" />
							Może
						</label>
						</p>
						<p>
						<label for="comments">
							Komentarz:
						</label>
						<br />
						<textarea rows="4" cols="40" id="comments">
						</textarea>
						</p>
						<label>
						<input type="checkbox" name="subscribe" checked="checked" />
							Chcę być informowany o aktualizacjach.
						</label>
						<br />
						<input type="submit" value="Prześlij infomacje" />
					</fieldset>
					</form>
			</article>
		</section>
		<aside>
			<section class="popular-recipes">
				<h2>Popularne przepisy</h2>
				<a href="">Grillowany kurczak</a>
				<a href="">Mielone kotleciki z kurczaka</a>
				<a href="">Smażone naleśniki</a>
				<a href="">Gulasz z kurczaka</a>
			</section>
			<section class="contact-details">
				<h2>Kontakt</h2>
				<p>Dania świata <br />
					ul. Poznańska 27 <br />
					Poznań
				</p>
			</section>
		</aside>
		<footer>
			&copy; 2017 Dania świata
		</footer>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="ex231.js"></script>
	</body>
</html>

Korzystając z funkcji $() wyszukaj i wyświetl w konsoli nastepujące elementy a także na dwa sposoby ich treść - pierwszy z metodą html() a drugi z metodą text():

a) wszystkie nagłówki h1;

b) wszystkie nagłówki h2 z sekcji aside;

c) wszystkie elementy p z ostatniego elementu section w sekcji aside;

d) wszystkie elementy z drugiej części (fieldset) formularza;

e) co drugi element listy nienumerowanej licząc od ostatniego elementu;

f) wszystkie domyślnie zaznaczone przyciski opcji lub pola wyboru.

Do czego służą wspomniane w treści zadania metody?

Rozwiązanie wyślij na repozytorium Githuba do katalogu Lesson_02. Skrypt z rozwiązaniem nazwij exercise_231.js.

2.4. Dopasowany zbiór

Kiedy wybierzesz co najmniej jeden element, wartością zwrotną będzie obiekt jQuery. Nosi on również nazwę dopasowanego zbioru.

Jeżeli wybór jQuery zawiera więcej niż tylko jeden element, a metoda jest używana w celu pobrania informacji z wybranych elementów, to informacje te zostaną pobrane tylko z pierwszego elementu w dopasowanym zbiorze.

Aby pobrać zawartość wszystkich elementów należy zastosować metodę each(). Jednak, kiedy chcemy zmodyfikować wyszukane elementy, to przy pomocy metody html() zmodyfikujemy wszystkie te elementy!.

Jak sprawdzić, czy strona jest gotowa by można było z nią pracować?

Wystarczy tylko kod, który chcemy wykonać umieścić w metodzie zdarzenia ready(), której konstrukcję przedstawiono poniżej:

Przykład 2.4.1.

$(function() {
	// kod skryptu wykonany po załadowaniu strony
});

Przyjrzyjmy się dokładniej metodzie each(). Metoda ta pozwala na wykonanie poleceń na każdym elemencie w dopasowanym zbiorze zwróconym przez selektor. Działanie tej moetody przypomina pętlę w JavaScript. Metoda ta pobiera tylko jeden parametr: funkcję zawierającą polecenia, które mają być wykonane na każdym elemencie.

Gdy metoda each() przeprowadza iterację przez wybrane elementy, dostęp do bieżącego elementu można uzyskać za pomocą słowa kluczowego this.

Bardzo często można spotkać się również z konstrukcją $(this). Powoduje ona użycie słowa kluczowego this w celu utworzenia nowej kolekcji jQuery zawierającej bieżący element. Dzięki temu metody jQuery mogą być wykorzystywane na elemencie bieżącym.

Przeanalizujmy poniższy przykład:

Przykład 2.4.2.

$(function() {
	$('li').each(function () {
		var idx = this.id;
		$(this).append('<span class="order"' + idx + '</span>');
	});
});

Przykład ten powoduje utworzenie obiektu jQuery zawierającego wszystkie elementy listy na stronie. Następnie metoda each() jest wykorzystywana do przeprowadzenia iteracji przez elementy listy i wykonanie funkcji anonimowej dla każdego z nich. Funkcja anonimowa pobiera wartość atrybutu id elementu <li> i umieszcza ją obok tekstu elementu.

Obiekt jQuery przechowuje odniesienia do elementów. Buforowanie go powoduje przechowywanie w zmiennej odniesienia do tego elementu. Utworzenie takiego obiektu może wymagać więcej czasu, zasobów procesora i pamięci. Interpreter musi wykonać poniższe zadania:

 • wyszukiwanie w drzewie modelu DOM dopasowanych węzłów;
 • utworzenie obiektu jQuery;
 • przechowywanie w obiekcie jQuery odniesień do innych węzłów.

Dlatego też, jeżeli te same elementy kod musi wybrać co najmniej dwa razy, to lepiej odniesienie do obiektu przechowywać w zmiennej.

Przykład 2.4.3.

$list = $('li');

2.5. Uaktualnianie elementów

Metody przeznaczone do uaktualniania zawartości wszystkich elementów wybranych w jQuery:

 • html(‘tresc’) - metoda ta nadaje tę samą nową zawartość każdemu elementowi znajdującemu się w dopasowanym zbiorze; nowa zawartość może zawierać kod HTML;
 • text(‘tresc’) - metoda ta nadaje tę samą nową zawartośc każdemu elementowi znajdującemu się w dopasowanym zbiorze; wszelki kod HTML zostanie wyświetlony jako tekst;
 • replaceWidth(‘tresc’) - metoda ta zastępuje nową zawartością każdy element znajdujący się w dopasowanym zbiorze a ponadto zwraca zastąpione elementy;
 • remove() - metoda ta usuwa wszystkie elementy w dopasowanym zbiorze.

Użycie funkcji do uaktualnienia zawartości

Jeżeli chcemy wykorzystać oraz zmodyfikować zawartość aktualnie wybranych elementów, wymienione metody mogą pobrać parametr w postaci funkcji. Funkcję można zastosować do utworzenia nowej zawartości.

Przykład 2.5.1.

$('li').html(function () {
	return '<b>' + $(this).text() + '</b>';
});

Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład:

$(function () {
	$('li:contains("Artykuły")').text('Articles');
	$('li:contains("Newsy")').html(function () {
		return '<b>' + $(this).text() + '</b>';
	});
	$('li:contains("Kontakt")').remove();
});

2.6. Dodawanie elementów

Utworzenie nowych elementów w obiekcie jQuery:

Przykład 2.6.1.

var $newItem = $('<li class="new">tresc elementu</li>');

Metody przeznaczone do wstawiania zawartości na stronie:

 • before(‘tresc’) - powoduje wstawienie zawartości przed wybranymi elementami;
 • after(‘tresc’) - powoduje wstawienie zawartości za wybranymi elementami;
 • prepend(‘tresc’) - powoduje wstawienie zawartości wewnątrz wybranych elementów, po znaczniku otwierającym;
 • append(‘tresc’) - powoduje wstawienie zawartości wewnątrz wybranych obiektów, przed znacznikiem zamykającym.

Przykład 2.6.2.

$(function() {
	$('ul').before('<p class="notice">Uaktualniono</p>');
	$('li').prepend('+ ');
	var $newListItem = $('<li><b>uaktualniona</b> treść</li>');
	$('li:last').after($newListItem);
});

2.7. Praca z atrybutami

Metody przeznaczone do pobierania i uaktualniania atrybutów wszystkich elementów wybranych w jQuery:

 • attr(‘atrybut’) - metoda ta może pobierać lub ustawiać określony atrybut i jego wartość (aby ustawić wartość należy podać ją jako drugi argument);
 • removeAttr(‘atrybut’) - metoda ta pozwala na usunięcie atrybutu;
 • addClass(‘klasa’) - metoda ta dodaje nową klasę do elementów;
 • removeClass(‘klasa’) - metoda ta usuwa wszystkie wybraną klasę elementów.

Przykład 2.7.1.

$(function() {
	$('li#three').removeClass('old');
	$('li').addClass('favourite');
	$('ul').attr('id', 'group'); 
});

2.8. Ustawianie właściwości CSS

Podobnie jak pobieranie i ustawianie atrybutów działa pobieranie i ustawianie styli CSS.

Przykład 2.8.1.

$(function() {
	// Zmiana koloru tła ciała strony.
	$('body').css('background-color', '#00ff00');

	// Pobranie koloru tła pierwszego elementu listy.
	var backgroundColor = $('li').css('background-color');

	// Wyświetlenie pod listą nazwy tego koloru.
	$('ul').append('<p>Kolor to: ' + backgroundColor + '</p>');

	// Ustawienie kilku właściwości we wszystkich elementach listy.
	$('li').css({
		'background-color': '#c5a996',
		'border': '1px solid #fff',
		'color': '#000',
		'text-shadow': 'none',
		'font-family': 'Georgia',
		'padding-left': '+=75'
	});
});

Zadania domowe

Zadanie 1.

Napisz skrypt korzystający z biblioteki jQuery, który dla strony o kodzie źródłowym w ćwiczeniu 2.3.1.:

 • doda do wszystkich nagłówków h2 z sekcji aside wykrzykniki (na końcu zawartości tekstowej);
 • doda na koniec listy nienumerowanej jeszcze jeden element z identyfikatorem new-id i treścią Nowy element;
 • usunie stopkę;
 • zmieni klasę nagłówka H1 o klasie header1 na header-new;
 • elementowi dodanemu w drugim podpunkcie nada styl: czerwona czcionka szeryfowa z interlinią 15px;
 • liście nienumerowanej ustawi tło na zielone;
 • dodanym wykrzyknikom w pierwszym podpunkcie nada niebieski kolor czcionki.

Rozwiązanie wyślij na repozytorium Githuba do katalogu Lesson_02. Skrypt z rozwiązaniem nazwij homework_task_01.js.

Zadanie 2.

Napisz kod HTML dla prostej aplikacji ToDo (bez CSS) i rozpocznij pracę nad ożywieniem jej w JavaScript i jQuery. Więcej informacji w materiałach dla grupy Intermediate w informacjach wstępnych. Nad aplikacją będziesz pracować jeszcze w ramach następnego zadania domowego przy omawianiu kolejnego tematu.

Rozwiązanie wyślij na repozytorium Githuba do katalogu Lesson_02. Skrypt z rozwiązaniem nazwij homework_task_02.html i homework_task_02.js.

Źródła

 • Duckett Jon, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development, przeł. Robert Górczyński, Helion, 2015, ISBN 978-83-283-0126-9.